INFORMACJE

Szanowni Klienci, 

Informujemy, że do czasu odwołania nie będzie możliwości nadawania przesyłek do Wielkiej Brytanii za pośrednictwem SP Express. 

Dziękujemy za wyrozumiałość. 

KOMUNIKATY
Sprawdź komunikaty
zobacz wszystkie komunikaty +
Znajdź paczkę
Rynek KEP w Polsce


Rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych oraz pocztowych, w skrócie KEP, już od wielu lat notuje nieustanny rozwój, a przyrost jego wartości przewyższył pułap 17 miliardów złotych. Tak wynika z najnowszego raportu „Polish CEP Report 2022”. Przyglądnijmy się zatem szczegółom.


O rynku KEP


Historia rynku KEP jest dosyć długa, gdyż sięga początku XX wieku. Wówczas to w USA zaczęły powstawać pierwsze firmy kurierskie.  Do branży KEP zaliczamy ogromnych operatorów, jak i mniejsze firmy, które wyspecjalizowały się w sprecyzowanych usługach. Firmy z rynku KEP, ze względu na działania podejmowane w zakresie usług kurierskich, są najbardziej popularnymi przedsiębiorstwami w branży logistycznej. Rynek KEP, w skali świata, jest bardzo ogromny. Szacuje się, że każdego dnia obsługiwanych jest około 200 milionów paczek. Zatrudnionych w branży KEP jest ponad 4 miliony ludzi, z czego 2,5 miliona to kurierzy. W eksploatacji jest również ponad 2,5 miliona samochodów kurierskich, kilkaset tysięcy ciężarówek oraz tysiące samolotów. Tworzą one zatem bardzo rozbudowaną sieć logistyczną. Historia branży KEP w Polsce jest oczywiście o wiele krótsza, gdyż pierwsze usługi szybkich doręczeń realizowane są od 30 lat. Początkowo były to firmy z zewnętrznym kapitałem, później zaczęły pojawiać się z polskim. Krajowe firmy natychmiastowo się rozwijały, co spowodowało przejmowanie ich przez zagraniczne podmioty. Doprowadziło to do skonsolidowania się rynku, na którym funkcjonuje aktualnie tylko kilka podmiotów. W ciągu minionych lat było kilka powodów, które wpłynęły na rozwój branży – modyfikacje w budowie sprzedaży detalicznej, narastająca tendencja outsourcingu logistycznego, potrzeba zredukowania czasu dostawy, a także zmniejszenie zapasów. Firmy z branży KEP, chcąc zachować konkurencyjność, zaczęły oferować całościowe usługi na zasadzie one-stop-shopping – czyli dostępne w jednym miejscu. Aktualnie sektor przesyłek KEP zaliczany jest do jednego z najbardziej rozrastającej się dziedziny logistycznej. Najważniejszym czynnikiem  powodującym rozwój jest ewolucja cyfrowa, a dokładniej e-commerce.


Rynek KEP na świecie


Branża KEP notuje nieprzerwanie sporą szybkość rozwoju na całym świecie, a szczególnie jest to zauważalne w krajach rozwijających się. Wzrost ten związany jest powiększającym się popytem w handlu online oraz intensyfikalnością populacji klasy średniej i jej zamożnością. Nowości w sferze technologii przeobrażają łańcuch dostaw i na nowo definiują branżę KEP. Przyczyniają się poprawy wydajności i urzeczywistnienia oczekiwań klientów. W 2018 roku wartość globalnego rynku KEP była notowana na 306,2 mld euro. W 2019 roku wolumen wartości powiększył się do 330,3 mld euro – to wzrost 7,9%. W 2021 roku wartość rynku KEP osiągnęła poziom 403 mld euro.  Przewiduje się, że w następnych latach wartość rynku będzie rosła i w 2023 roku wyniesie 466 mld euro.


Rynek KEP w Europie


Europejski rynek KEP w 2018 roku odnotował wartość na poziomie 67,8 mld euro i stanowił on 22,1% wartości rynku światowego. Przesyłki krajowe posiadały największy udział w rynku KEP w Europie, natomiast przesyłki zagraniczne oszacowano na poziom 25%. Obszar B2B wyceniono na 35 mld euro, B2C na 22 mld, a C2X ma 11 mld euro. W Business to business, przesyłki które były nadawane, pochodziły od instytucji. Adresatami w business to customer są konsumenci indywidualni. W przypadku C2X, czyli w relacji łączącej konsumenta z innym konsumentem lub biznesem, realizowane były przesyłki odbierane przez indywidualnych klientów. Zwroty wykonywane były do detalistów internetowych i część przesyłek od małych przedsiębiorstw. Europejski rynek KEP skupiony jest w głównej mierze na krajach takich jak Polska, Belgia, Holandia, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, i Hiszpania. Państwa te stanowią aż 76% PKB w Europie i generują 80% przychodów na europejskim rynku KEP. Największy współczynnik przesyłki, która przypada na jednego obywatela jest w Niemczech, Francji, Austrii, krajach Beneluksu i w Wielkiej Brytanii. Niemiecki runek KEP jest największym rynkiem przesyłek w Europie. 3,52 mld przesyłek wytworzyły przychód wynoszący 20,4 miliarda euro. Rynek przesyłek u naszego zachodniego sąsiada wykazuje spore możliwości, jednakże cechuje się też obecnością wielu pocztowych podmiotów. W 2019 roku rynek KEP w Europie osiągnął wartość 71,1 mld euro, notując tym samym wzrost o 4,9%. Obsłużonych przesyłek zostało 10,6 mld sztuk czyli o 4,9% więcej porównując analogiczne okresy. Rok 2020 przyniósł przyrost wartości wolumenu do 74,5 mld euro i 11,2 zrealizowanych przesyłów paczek. Specjaliści prognozują, że w ciągu trzech lat wartość europejskiego rynku KEP wzrośnie do 81,8 mld euro przy obsłudze około 12,5 mld.


Rynek KEP w Polsce


Rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych oraz pocztowych w Polsce, ale również i na świecie, uznawany jest za jeden z najszybciej rosnących obszarów sektora logistycznego. Szybkość przyrostu jest około 3 razy wydatniejsza od tempa wzrostu PKB Polski. Zapowiada to, że możliwości rynku KEP pozostaną przez długi czas niewyczerpane. Jak można dostrzec – nieustannie szybciej wzrasta liczba przesyłek niż wolumen wartości rynku. Porównując go z innymi państwami, można stwierdzić, że jest on dość mały, gdyż jego wartość to zaledwie 2,5% rynku europejskiego. Poczta Polska – jako krajowy operator pocztowy w naszym kraju – w 2018 roku obsłużył ponad 476 mln paczek. Dla porównania w 2014 było ich 273 mln. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie pod względem punktów odbioru przesyłek. Według raportu 2022 Last Mile Experts OOH, w Polsce znajduje się ich ponad 74 tysiące, z czego prawie 20 tys. to APM-y. Przyglądając się raportowi Polish CEP 2022 można się dowiedzieć, że prawie co piąty obywatel Polski wykonuje zakupy (nie spożywcze) przez internet. Dane CAGR podają, że sumaryczny handel przy użyciu kanałów e-commerce w 2021 roku przekroczył 100 mld zł i rósł średnio o 28,1% rocznie. Raport Polish CEP 2022 podaje, że w 2022 roku rodzimy rynek KEP wyceniany jest na 17 miliardów złotych, a wedle przypuszczeń dotyczących lat 2021 – 2023 podtrzyma dwucyfrową tendencję wzrostu. Odnosząc się do wolumenu, na poziomie 14,1%, a w przypadku wartości o 19,9%. W 2021  roku najszybciej rosnącym segmentem był e-grocery – czyli internetowy rynek zakupów spożywczych, jednak w odniesieniu do ogółu wyniósł raptem 4%. Największa liczba zakupów dotyczyła elektroniki (24%) oraz ubrań, które notowane są na poziomie 15%. Aktualnie obszary używane przez branżę e-commerce w Polsce zajmują prawie 7,5 miliona metrów kwadratowych – stanowi to 30% całej podaży. Analizując to z danymi z 2019 roku to wzrost o 84%. Z raportu Polish CEP 2022 można wywnioskować, że dynamiczny wzrost rynku e-commerce oraz KEP będzie dalej występować, mimo trudnej sytuacji gospodarczej i tej związanej z napięciami między krajami. 17 miliardów złotych wydaje się być wartością zawyżoną, gdyż w 2018 roku wartość rynku KEP wynosiła raptem 7 miliardów. Jaka będzie wartość na koniec 2022 roku, czas pokaże.
Kontakt to podstawa
Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania