INFORMACJE

Szanowni Klienci, 

Informujemy, że do czasu odwołania nie będzie możliwości nadawania przesyłek do Wielkiej Brytanii za pośrednictwem SP Express. 

Dziękujemy za wyrozumiałość. 

KOMUNIKATY
Znajdź paczkę
Baza wiedzy


Transport intermodalny
Transport intermodalny polega na przewozie towarów przy wykorzystaniu przynajmniej jednego środka transportu. Podstawową zasadą tego typu translokacji jest użycie tylko jednej formy załadunku, przykładowo kontenera lub wymiennego nadwozia, przez cały czas trwania przewozu.
więcej +
Punkty odbioru przesyłek w Polsce
Od kilku lat sektor odbierania przesyłek w dynamiczny sposób rozwija się, a spowodowane to jest zwiększającą się popularnością rynku e-commerce. Z raportu ExpertSender wynika, że w 2020 roku ponad 79% Polaków, którzy mieli dostęp do internetu (a jest ich 85% w skali całego kraju) zrobiło zakupy przez internet. Do niedawna pozycję dominującą w sektorze dostarczania paczek do klientów miały firmy kurierskie.
więcej +
Rynek KEP w Polsce
Rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych oraz pocztowych, w skrócie KEP, już od wielu lat notuje nieustanny rozwój, a przyrost jego wartości przewyższył pułap 17 miliardów złotych. Tak wynika z najnowszego raportu „Polish CEP Report 2022”. Przyglądnijmy się zatem szczegółom.
więcej +
Omnichannel w Polsce
Omnichannel czyli wielokanałowość - to pojęcie, które staje się coraz bardziej istotne w branży e-commerce. Specjaliści w dalszym ciągu zastanawiają się nad dokładną definicją tego wyrażenia, a samo zjawisko jest już obecne w biznesie.
więcej +
Ekologiczne doręczanie przesyłek
Handel elektroniczny z roku na rok rozwija się, co powoduje, że firmy z branży logistycznej stają codziennie przed nowymi wyzwaniami. Procesy logistyczne i terminowość to chleb powszedni dla logistyka. A gdzie w tym wszystkim jest równie istotny temat jakim jest ekologia?
więcej +
Urządzenia do odbioru przesyłek kurierskich.
Ekspresowa dynamika wzrostu sektora e-commerce powoduje, że codziennie dostarczane są tysiące paczek na całym świecie. Tak potężny proces jest niezwykle skomplikowany oraz kosztowny i wymaga niestandardowych rozwiązań. Z pomocą przychodzi rozwój technologiczny, a mianowicie maszyny paczkowe, które zyskują coraz większą popularność wśród konsumentów. Poza Paczkomatami popularnego operatora Inpost, na rynku szykuje się prawdziwa rewolucja, a to prowadzi do kolejnych udogodnień i korzyści dla ostatecznego odbiorcy.
więcej +
E-commerce to e-przyszłość
Ist­nieją dwie spe­cy­ficzne branże, które są połą­czone nie­ro­ze­rwalną wię­zią. Jedna z nich jest doświad­czona, o ugrun­to­wa­nych zasa­dach i tra­dy­cjach, druga nato­miast wyróż­nia się świe­żo­ścią oraz ogrom­nym poten­cja­łem moż­li­wo­ści. Branżę trans­por­tową, a także e-com­merce, bo wła­śnie o tych ryn­kach usług jest mowa, czeka jesz­cze wiele wyzwań i nie­wia­do­mych. Adap­ta­cja do bły­ska­wicz­nych transformacji oraz umie­jęt­ność zmiany postrze­ga­nia zagro­że­nia w szansę będzie klu­czowa dla prze­woź­ni­ków i podmio­tów han­dlu elek­tro­nicz­nego. Jakie są zatem prognozy?
więcej +
Kontakt to podstawa
Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania